Menu
Welkom Begeleiding Mariska Contact

Welkom

Wilt u niet af en toe gewoon ouder zijn in plaats van huiswerkbegeleider? Merkt u dat uw kind op school wel heel erg zijn/haar best doet, maar moeite heeft met de verschillende leerkrachten en vakken? Vindt uw kind het erg lastig om het huiswerk te plannen en het op de juiste manier te leren? Valt uw kind tussen wal en schip bij het vinden van de juiste huiswerkbegeleiding? Misschien kan de Huiswerkkamer hierbij ondersteuning bieden!

De Huiswerkkamer is een nieuwe vorm van huiswerkbegeleiding voor jongeren met leer- en/of gedragsproblemen op school en thuis. De begeleiding vindt plaats in een echte huiskamer, zodat uw kind zich “thuis” voelt. Er wordt gewerkt in kleine groepjes (max. 4) onder begeleiding van een vaste coördinator, waarbij de jongere centraal staat. Op deze manier krijgt uw kind in een prettige omgeving deskundige begeleiding met extra aandacht voor: sfeer, rust, individuele hulp, structuur en een positieve blik.

De financiering is mogelijk via een PGB-budget (ondersteunende begeleiding). Hiervoor moet uw kind wel gediagnostiseerd zijn.

De Huiswerkkamer is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 12.30 – 17.30 uur.

Begeleiding

De Huiswerkkamer vormt door haar sfeervolle en rustige omgeving een uitstekende basis voor een goede ondersteunende begeleiding voor uw kind. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u kijken of dit de juiste plek is voor uw kind. Daarna wordt tijdens het intakegesprek gekeken of de verwachtingen van de jongere en de ouders aansluit bij wat de Huiswerkkamer kan bieden.

De eerste maand van de begeleiding is bedoeld om te ervaren of het klikt tussen de begeleider en het kind, waarna wordt besloten om wel of niet door te gaan met de begeleiding.

De Huiswerkkamer biedt een gestructureerde aanpak en ondersteuning op maat, zodat uw kind leert omgaan met zijn/haar leer- en/of gedragsprobleem. Naast de Huiswerkkamer is er een studiekamer waar individueel en met de computer gewerkt kan worden. De doelstelling is de jongere vertrouwen in zichzelf te geven, waardoor hij/zij met een trots gevoel de deur uit gaat.

Mariska

Na 15 jaar met veel plezier te hebben gewerkt op verschillende typen speciaal onderwijs als leerkracht en remedial teacher, merkte ik dat mijn hart vooral ligt bij het begeleiden van leerlingen en ouders. Als groepsleerkracht is het onmogelijk om je zoveel met deze situaties bezig te houden als ik zou willen. Nadat ik ook had gemerkt dat er een probleem lag met betrekking tot het voortgezet onderwijs en huiswerkbegeleiding voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, ben ik me in deze problematiek gaan verdiepen.

Ouders van jongeren met leer- en/of gedragsproblemen vragen zich vaak af hoe het nu verder moet met hun kind op het voortgezet onderwijs. “Kan mijn kind zich daar wel handhaven?” “Is er wel begeleiding voor mijn kind bij het huiswerk?”. Soms wordt zelfs gekozen voor een lagere variant onderwijs om de te verwachten problemen uit de weg te gaan. Hierdoor kwam het plan De huiswerkkamer bij mij op, waarbij ik een rol kan spelen in de begeleiding die deze jongeren vragen met betrekking tot het maken van hun huiswerk. Met mijn kennis en vaardigheden kan ik jongeren op maat begeleiden bij hun huiswerk in een omgeving waar extra aandacht is voor: sfeer, rust, individuele hulp, structuur en een positieve blik.